Transformational Presence Leadership and Coaching po polsku (TPLC po polsku)

5 dni

Przywództwo i Coaching Oparte na Transformującej Obecności…

Pierwszy raz TPLC po polsku

…to uważne podejście do życia, przywództwa i biznesu, które już teraz w życie wdrażają absolwenci programu w 33 krajach. Dzięki Transformującej Obecności możemy dotrzeć do sedna okoliczności i sytuacji, dostrzec pojawiający się potencjał, a następnie wykorzystać go do tworzenia nowych rozwiązań, wynikających z wyboru i pojawiających się możliwości.

Zbudowana w oparciu o starożytne tradycje, fizykę kwantową oraz ewolucyjną świadomość, Transformująca Obecność oferuje proste i niezwykle skuteczne narzędzia, umiejętności i różnego rodzaju struktury, w tym językowe, które pozwalają kształtować nowe sposoby myślenia i zmieniać sposób postrzegania świata. Dzięki Transformującej Obecności kolejne kroki stają się bardziej oczywiste, prowadząc do efektywnych i mających trwałe skutki działań.